Gebruiksvoorwaarden van FixJobs

1. Algemeen

  • Door het bezoeken en gebruiken van deze website (FixJobs), gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

2. Intellectuele Eigendom

  • Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, en software, is eigendom van FixJobs of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaars en is beschermd onder de toepasselijke auteursrecht- en merkenrechtwetten.

3. Gebruik van de Website

  • U gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

4. Aansprakelijkheidsbeperking

  • FixJobs is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken.

5. Links naar Derden

  • Onze website kan links bevatten naar websites van derden. FixJobs is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites.

6.Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

  • FixJobs behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina worden gepubliceerd.

7. Toepasselijk Recht

  • Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [uw land/regio].

8. Contact

  • Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@fixjobs.nl

Datum van laatste bijwerking:

Dinsdag 17 oktober 2023